Vochtbestrijding

Vocht problemen !
Wij behandelen vochtproblemen en zorgen voor een goed woonklimaat
Doorslaand vocht /optrekkend vocht
Vochtige kelder
We hanteren verschillende technieken zoals:
Injecteren vloer en muur/vochtscherm aanbrengen
Stuclaag brengen met zoutbuffer
Wacht niet te lang om schade aan de constructie te voorkomen.